Phim Ngắn Dự Thi Tổ 5 HGTN - Con Đường Hạc Giấy - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Phim Ngắn Dự Thi Tổ 5 HGTN - Con Đường Hạc Giấy
Đã xem: 2468
Hạc Giấy Tây Nguyên là Nhóm các thành viên hoạt động Tình nguyện tại Chư Sê - Chư Pưh, Gia Lai. Cuộc thi làm phim ngắn "Hạc Giấy Tây Nguyên" chào mừng sự kiện "Sinh nhật một năm hoạt động HGTN".

 
Cuộc thi làm phim ngắn "Hạc Giấy Tây Nguyên" chào mừng sự kiện "Sinh nhật một năm hoạt động HGTN"

ĐỀ BÀI: "Mỗi tổ thực hiện một đoạn phim ngắn từ 5 đến 7 phút, nội dung liên quan đến hoạt động tình nguyện của nhóm HGTN, thể loại hình thức tự chọn (được BTC phê duyệt) và phải đạt các yếu tố sau: Có sự xuất hiện của áo nhóm HGTN, có câu nói hoặc biểu tượng "Tôi yêu Hạc giấy tây nguyên", có xuất hiện người dân tộc thiểu số."

MỤC ĐÍCH: Tạo ra một cuộc thi để các TNV thể hiện khả năng tư duy sáng tạo, nhiệt huyết tuổi trẻ, tình yêu với nhóm HGTN, gắn kết các thành viên, cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu trong làm việc tập thể. Đồng thời tạo ra những đoạn phim ngắn nói lên được tình yêu với HGTN và bà con dân làng mà các TNV vẫn hằng ngày tham gia hoạt động. Nhằm tạo ra những khoảng thời gian kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ và giá trị tinh thần lưu trữ dài lâu của nhóm HGTN. Dùng các Video phim ngắn chào mừng sự kiện "Sinh nhật 1 năm hoạt động nhóm tình nguyện Hạc Giấy Tây Nguyên"

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Các TNV nhóm tình nguyện HGTN.