Tàu hải cảnh Trung Quốc lao thẳng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Tàu hải cảnh Trung Quốc lao thẳng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam
Đã xem: 424
Tàu Hải cảnh Trung Quốc chủ động lao thẳng vào tàu Cảnh sát biển 0433 của Việt Nam.