Tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công bằng vòi rồng vào tàu Việt Nam - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công bằng vòi rồng vào tàu Việt Nam
Đã xem: 430
Ngày 12/5, các tàu hải cảnh, hải giám, tàu quân sự, máy bay bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 tiếp tục triển khai ngăn chặn lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.