Thanh niên chuẩn - Yêu nước chuẩn - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Thanh niên chuẩn - Yêu nước chuẩn
Đã xem: 558
Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nền hòa bình của dân tộc đang phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, tỉnh táo và khôn khéo của tất cả chúng ta.

"Hãy yêu nước đúng cách" là video vừa được Ban Tuyên giáo phối hợp với Công ty truyền hình Viettel và Đoàn thanh niên Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, nhằm kêu gọi thanh niên thể hiện lòng yêu nước phù hợp, sao cho có lợi nhất cho đất nước lúc này.
 

Đây là một sản phẩm tuyên truyền nằm trong chuỗi sản phẩm của dự án Thanh Niên Chuẩn của Trung ương Đoàn TNCS HCM với thông điệp: "Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nền hòa bình của dân tộc đang phụ thuộc rất nhiều vào sự đoàn kết, tỉnh táo và khôn khéo của tất cả chúng ta".

Kiều Trinh (VNE)