Thế hệ Internet - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Thế hệ Internet
Đã xem: 438
Vốn là clip quảng cáo của một mạng 3G, nhưng nội dung của video vượt qua khuôn khổ ban đầu, khi đề cập đến một xu thế đang ngày càng mạnh trong đời sống.