Trộm mò vào cửa hàng bị đánh bỏ chạy tháo thân - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Trộm mò vào cửa hàng bị đánh bỏ chạy tháo thân
Đã xem: 936
Sau một lúc quan sát, hắn bước vào cửa hàng lập tức bị chủ nhà lao ra đạp, đấm tới tấp vào mặt.
Tên trộm đứng lom khom ngoài cửa, đi lại bên chiếc xe máy và nhìn vào cửa hàng. Thấy không có người, hắn liền đi vào. Một lát sau, hắn bất ngờ bị chủ nhà từ trong chạy ra đấm, đạp tới tấp vào người. Hắn chỉ biết co người chống đỡ rồi bỏ chạy.Hắn đứng lom khom ngoài cửa nhìn vào.Thấy không có người, hắn liền lom khom bước vào cửa hàng.Một lát sau, hắn bất ngờ bị chủ nhà từ trong chạy ra đấm, đạp tới tấp vào người.Hắn chỉ biết co người chống đỡ rồi bỏ chạy.