Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa - lãnh thổ Việt Nam - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa - lãnh thổ Việt Nam
Đã xem: 436
Sau hiệp định Geneve năm 1954, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Sự kiện đáng ghi nhận nhất trong thời gian này là việc Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa, năm 1974.