Trung tâm Y tế TP. Pleiku: Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Trung tâm Y tế TP. Pleiku: Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân
Đã xem: 1060
Năm 2014, bên cạnh công tác chuyên môn được chú trọng, công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe vệ sinh phòng bệnh cho người dân được đẩy mạnh, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku còn thường xuyên chủ động giám sát dịch bệnh, các chương trình, mục tiêu y tế cũng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả.
GLOTV đưa tin