Xe tải lao như tên bắn vào hai thanh niên đi xe máy - Video - Tin Gia Lai
TinGiaLai.com
Xe tải lao như tên bắn vào hai thanh niên đi xe máy
Đã xem: 641
Xe máy sang đường và trước khi kịp rẽ phải, xe tải lao tới tông trúng rồi chèn lên cả người và xe.